ORGANIZER

ZAGON SOCIETY, Tržišče 3, 8295 Tržišče

Our primary aim is to improve the quality of life of children, adolescents, and families. We offer them fulfilling free-time activities, provide services on behalf of their interests, and help in protection of their rights.

(Stanko Lazar, predsednik)

The Zagon Society Profile


The Zagon Society is a humanitarian, voluntary, independent, non-profit organization. Its members are people who work in or are somehow connected with the areas of education, tourism, culture, recreation, and sports.

The central aims of the Society are raising the quality of life of children, adolescents, and families; enriching their free time activities; advocating and persuing their interests; and protecting their rights.

Organiziranost


The Society operates predominantly in the Sevnica Commune. Some of our projects, however, take place at the regional, national, and international levels. The members have expertise in the field of education and other areas. Projects are done in cooperation with schools, other non-profit societies, and various organizations devoted to promotion of the well-being of children, adolescents, and adults with aims akin to ours.

SPONZORS

owners of allotments and individuals:


Lojze in Marica Bratina, Otlica, Ajdovščina
družina Mikec, Prapreče pri Šentrupertu
Kristina Jurglič, Trebnje
družina Zalokar, Hrastnik
Tone Kanc, Pristavica pri Velikem Gabru
Jožef Nadrih, Vinja gorica pri Trebnjem
družina Glušič, Sp. Mladetiče
družina Repovž, Zg. Mladetiče
družina Zabukovec, Gabrijele

Filip Vidic- Srečo, Otlica, Ajdovščina
Slavko Mikuž, Gozd, Ajdovščina
Miro Juntez, Tržišče
prof.dr Marko Marin, Mirna
Franci Rogelj, Trebnje
Janez Zakrajšek, Trebnje
Olga Majcen, Tržišče
domačini, ki so prispevali material za pletenje

Townships, local communes, societies in public foundations:


Občina Sevnica
Občina Ajdovščina
Občina Šentrupert
Občina Trebnje- generalni pokrovitelj Piramide

KS Tržišče
KS Otlica
KS Veliki Gaber

JSKD RS
JSKD OI Trebnje
JSKD OI Sevnica

Turistična zveza občine Sevnica
Turistično društvo Trebnje
Društvo Gora, Ajdovščina
Društvo Zeliščarjev, Loka pri Zidanem mostu
Društvo vinogradnikov Malkovec, Tržišče
Društvo podeželskih žena, Tržišče
Društvo Ragle, Pristava pri Trebnjem
Društvo podeželskih žena Tavžentroža, Veliki gaber
PGD Zagorica
PGD Veliki Gaber
KŠTM, Sevnica
ZKD Trebnje
Balonarski klub Zajček;

Slovenska vojska,
Dolenjski muzej, Novo mesto

Enterprises in crafts:


Mobitel d. d.,
Primorje d.d., Ajdovščina
Gozdno gospodarstvo Novo mesto d. d.; Novo mesto
JUB d. d.; Dol pri Ljubljani
Mercator Optima d. o. o., Ljubljana
Pipistrel, Ajdovščina
Inplet Sevnica, Blanca
Trimo d.d. Trebnje
Dana d.d. Mirna

Slikopleskarstvo Batič Peter, Ajdovščina
Storitve s kmetijsko in gradbeno mehanizacijo Vidmar Uroš s. p., Ajdovščina
Mizarstvo Berk, Bistrica pri Šentrupertu.
Montažna in ključavničarska dela Rudi Prosenik s. p.; Krmelj
Elektro Veber – Gregor Veber s. p.; Trebnje
SITAR – dela specialnih strok Mirko Sitar s.p.; Trebnje
Trgovina, prevozi in manipulativne storitve Branko Resnik s. p.; Lokve pri Brestanici
Sadjarstvo Brečko, Šentjanž
Elektromehanika Branko Gregorič s. p.; Zabrdje pri Mirni
Gostilna in pizzerija Šeligo, Trebnje
HERMI – neopazni strelovodi d. o. o; Celje
VIŠINA d. o. o., najem dvižnih ploščadi, Koper
Ključavničarstvo Zvone Papež s. p. Gabrijele
Pleskarstvo in trgovina Agnič, Trebnje
Gradbeništvo Zupančič, Trebnje
Žaga Juntez, Krmelj
Gostilna Martin Meglič, Trebnje
Elektro Damjan Popelar, Sevnica