Prostovoljci

Večina del presega individualen napor, zato se vedno znova oblikuje skupina ljudi, ki so mi pripravljeni pomagati uresničiti idejo. Sprva sem se opiral na pomoč najbližjih, bratov in ožjih prijateljev, kasneje zlasti pri spirali in vrbah pa sem k delu povabil poleg najožjih tudi domačine in druge ljudi, prijatelje, znance, simpatizerje, člane društev… Delo nas je združilo in povezalo, tako da se je med nami ustvaril skupinski duh. Prispevek teh ljudi je prostovoljen, zato to podstran namenjam njim in sem jim hvaležen za čas, ki so ga posvetili skupnemu delu.