Avtorji fotografij

Pomemben delež pri dokumentiranju del med izvedbo in po njej ima fotografija. Predvsem gre za začasna dela, ki so precej izpostavljena vremenskim spremembam in letnim ciklusom. Pri teh ostaja posneta fotografija edini neposredno vidni dokument nekega dejanja. Sprva sem dela dokumentiral sam, ko pa so le- ta postajala organizacijsko zahtevnejša in so vključevala večjo število ljudi, sem za pomoč prosil prijatelje, ki so fotodokumentirali dela v nastajanju. Borut Dvornik in Viktorija Tekstor sta bila prva, ki sta sistematično fotografirala delovni proces in nastalo delo, kasneje se je vključil Robert Novak.