Stanko Lazar

Stanko Lazar je rojen 27.6.1970 v Ljubljani. Po rojstvu so ga najprej vpisali v vrtec-jaslice, ki ga je nadgradil z vrtcem za tamale do prvega razreda osnovne šole. Osemletko je končal v OŠ Polje, prej OŠ Edvarda Kardelja. Končal je srednjo železniško šolo v Ljubljani in se strokovno izobrazil za poklic strojevodje. Že dobrih 20 let je prostovoljec na področju humanitarnih dejavnosti, športa, kulture, turizma in mladine oz. vsepovsod, kjer ga potrebujejo. Svoje delo v dobro širše javnosti zadnjih deset let prostovoljno opravlja preko Društva Zagon iz Tržišča, katerega tudi vodi kot predsednik. Rad se preizkusi kjerkoli in rad poizkusi tisto, kar drugi ravno nimajo radi, zato so njegove izkušnje kar obsežne. Pri vsaki zadevi gre do točke, ki razmejuje amaterstvo in profesionalnost. Je družinski človek, poročen in oče treh hčera. Rad ima poštenost, odločnost, pripravljenost sodelovati in razumevanje velikih do vseh majhnih, ki se trudijo ustvarjati danes za boljši jutri.