Špela Bevc

Rojena je 22. marca 1977 v Ljubljani. V letu 2004 diplomirala na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani pod mentorstvom doc. Jurija Kobeta z nalogo Nova knjigarna v stari Ljubljani (revitalizacija dela hiše Pod trančo 2).

V času študija se je udeležila več mednarodnih arhitekturnih in urbanističnih delavnic na fakulteti in v tujini, en semester pa študijske izmenjave na Politecnico di Milano. Za veselje srca se ukvarja tudi z grafičnim oblikovanjem, glasbo in fotografijo.