Pomlad pod Piramido

maj 2008

Piramida vsekakor ne želi biti sama sebi namen, ne želi biti le likovno delo v pokrajini, pač pa potencialen prostor za različne manifestacije, nekakšen paviljon v pokrajini z različno vsebino.
Pomlad je zaznamovala fotografinja Urška Knez, ki se je širši javnosti predstavila s fotografsko razstavo Iz teme v barvo. Mlada avtorica je uporabila fotografijo kot medij, s katerim je popeljala obiskovalce razstave od lastne izkušnje teme in hrepenenja k svetlobi in izpolnitvi. V ta namen smo Piramido dodatno artikulirali z vrati na njenem obodu. Prehod iz teme v barvo je bil mogoč le skozi vrata, kot (meta)fizični simbol prehoda iz zaprte in temne notranjosti na svetlo prostranost hriba.

Organizatorja:

Društvo Zagon Tržišče, Zveza kulturnih društev Trebnje, Društvo K.N.O.F.