Odprtje Košare

april 2008

Turistično društvo Trebnje je bil pobudnik za zaključeno kulturno prireditev ob Košari, s čimer bi naše delo simbolno prejeli v varovanje. Tako se je pod taktirko Maje Kos zgodilo svečano odprtje, ki je z bogatim kulturnim programom zaznamovalo naše delo in ga umestilo v prostor in čas. Vaški pevci iz Šentruperta so zapeli stare ljudske, izročilo kraja z vrbo pa je ubesedil njegov lastnik Jožef Nadrih. Kulturno besedo sta posredovala pisateljica Anica Zidar iz Mokronoga in prof.dr. Marko Marin, umetnostni zgodovinar.

Organizatorja:

Turistično društvo Trebnje, Društvo Zagon Tržišče