Kresovanje pri Vrbah v cvetju

maj 2007

Opletanje vrb v Prelesju smo zaznamovali s kresovanjem na mestu samem. Iz odvečnih vej smo pripravili kres. Kresovanje je spremljal tematski kulturni program, obogaten z mislimi prof. dr. Marka Marina, umetnostnega zgodovinarja in domačina.

Organizator:

Društvo Zagon Tržišče