Preden si ogledate vsebino pričujoče spletne strani, dovolite, da razkrijem motiv, ki me žene k tovrstnemu delu.
Gre za iskanje izraznih prvin, pretežno v naravnem okolju, kar pa nikakor ni predpogoj. Skozi prebiranje njegovih plasti, vživljanjem vanj, najdem lastno temo, ki jo skušam manifestirati. Arhitekturno znanje in čut uporabljam kot orodje, kot sredstvo izražanja. Poseg hoče izhajati iz kraja samega. Dela so interpretacije obstoječih, naravnih in/ali antropogenih pojavov in naglaševanje genius-a loci-ja. Prostor me nagovarja, jaz odgovarjam nanj. Dvogovor je moj odgovor na nagovarjanje kraja.