Pletenka

kovinska pletenka predimenzionirana v merilo pokrajine

Pletenka je znamenje časa v prostoru, je prostorsko obeležje nekdaj razširjenega ljudskega izdelka.

Čas razširjenih pletenih vrbovih izdelkov se je iztekel. Ročno pletenje steklenic zamenjujejo v plastiko oblečene steklenice, kjer je pletenje le še odtis v plastični masi, nič več dejanski preplet viter, ki so obliki dajale trdnost in trajnost.

Pletenka ni več pletenka v klasičnem pomenu, saj jo posnema le po obliki, presega pa v merilu in materialu ter namembnosti. Pravzaprav gre za obeležje, spomenik pletenki in pletenju.

Spomenik spominja, zato mora biti grajen iz trajnih materialov. Biti mora tudi viden, zato Pletenka kar nekajkrat presegla velikost običajne pletenke. Pletenka je grajena v velikosti manjše hiše, saj v višini dosega 5,5 m, trajnost pa smo dosegli z uporabo ploščatega železa.

Postavljena bo ob regionalni cesti obrnjena v smeri krajevnih vinorodnih goric. Tako bo smerokaz in obeležje preteklega in večno sedanjega časa, saj je vinska kultura zapisana in živa v srcu Dolenjca.

Upam si trditi, da se bo Pletenka smela spogledovati z zidanico in s klopotcem ali s tradicionalnim kozolcem.

Leto izvedbe:

maj 2009

Kraj/lokus:

križišče cest

Tehnika:

pletenje trakov iz ploščatega železa med ukrivljenimi železnimi cevmi

Dimenzije:

Ø = 3,30 m, H = 5,50 m

Število udeležencev:

8 delavcev

Izvedba:

Pletenka je narejena v tradicionalni tehniki pletenja, vendar z drugim, trajnejšim materialom. Po predhodnem načrtu smo strojno ukrivili železne cevi različni presekov in jih zvarili v osnovno konstrukcijo, ki je Pletenki narekovala obliko. Sledilo je rezanje in prepletanje železnih trakov med cevmi konstrukcije. Poseben napor pri drugi izvedbi smo vložili v ročaj, saj smo poskušali s paličnim železom posnemati spiralni zavoj elementov ročaja.

Predstavitev:

- tiskani mediji: Krajevni list Tržišča, Delo, Dolenjski list, Prosveta

- radio: Radio Krka