V košari vrba

vrba in izvir / pletenje košare v merilu lokusa

Stara vrba z izvirom je postala središče in vsebina pletene košare okrog nje. S pletenjem smo zakrili bistvo, da se bo moglo skozi letni čas in rast znova razkriti.

Vrba in košara. Najprej je bila vrba, zatem košara. Videti je, da smo vrbo položili vanjo, pa vendar smo košaro spletli okoli nje in okoli izvira ob njej.
Košara je osredinila in zakrila hkrati svojo vsebino, vrbo in izvir. Vrba, ki je ostala zakrita za pleteno steno košare, se je tako mogla razkriti in skozi letno rast pognati svoje veje čez rob košare nad njo, pod nebo in tako s svojim zelenjem zapolniti navidez prazno košaro.
Z zakrivanjem smo jo pravzaprav odkrili in pritegnili nanjo širšo pozornost.
V košari vrba je smiselno nadaljevanje, še bolje nadgradnja opletanja vrb v prejšnjih letih, saj se pleteni izdelek tokrat povsem osvobodi vrbe in stoji sam zase, toda še vedno v močnem odnosu z vrbo, ki jo obdaja.
Košara sredi polja, ki je po opletanju nastala, je nekakšna arhitektura parlante, govoreča arhitektura, je hiša za vrbo in izvir, pleteni izdelek v merilu pokrajine.

Leto izvedbe:

marec 2007.

Kraj/lokus:

travnik nasproti obrtne cone v Trebnjem.

Tehnika:

vrbove veje, pletenje.

Dimenzije:

Ø 4,5- 5,5 m, H= 5 m .

Število udeležencev:

30 pletilcev.

Izvedba:

S skupino fantov smo obžagali staro vrbo. Iz njenih najdebelejših vej smo napravili osnovno pokončno konstrukcijo za košaro, iz drobnih prinesenih vej pa horizontalne obroče in ostalo podkonstrukcijo. Velikost košare je zahtevala izvedo zidarskega odra v treh etažah. Med dvodnevno akcijo so ženske obrezovale šibje, fantje so pletli, kasneje so se jim pridružila še dekleta. Ko je bila košara nared, smo pritrdili ročaje, razstavili oder in očistili okolico.

Predstavitev:

televizija in radio: Vaš kanal (Kulturna oddaja), Radio Krka, Radio Zeleni val, Radio 1;
tiskani mediji: Slovenske novice, Vzajemnost, Delo, Dolenjski list, Dobro jutro, Žurnal 24, Lipov list, Grajske novice.

Organizator pletenja:

Društvo Zagon Tržišče.

Donatorji prostovoljne akcije:

lastnik Jožef Nadrih, JSKD, Turistično društvo Trebnje Zeliščarji iz Loke pri Zidanem mostu, Pleskarsto in trgovina Agnič, Ključavničarstvo Zvone Papež, Žaga Juntez Krmelj, prof.dr Marko Marin, Martin Meglič, Miro Juntez.