Vrbe v cvetju

skupina glavatih vrb / opletanje dreves

Vrbe v cvetju so nadaljevanje pred letom uspelega dela, prav tako opletanja vrb nekoliko višje po Mirnski dolini. Opletene vrbe, ki smo jih opletli pred tem, je pokrajina sprejela, posledično so delo sprejeli tudi ljudje, saj so prepoznali nadgradnjo prostora.

Tudi zato sem se odločil za ponovno pletenje. Zapuščene in zanemarjene vrbe v Prelesju pri Šentrupertu, tik ob cesti so naravnost klicale po tem, da nekdo poskrbi zanje. Dela sem se lotil podobno kot pred letom dni v Praprečah, le v oblikovanju pletenja sem napravil korak več, saj nisem želel dosledne ponovitve.

Prej zgolj pletene obroče smo v Prelesju nadgradili z oblikovanimi gornjimi zaključki, ki so imeli podobo petih velikih lokov in so še najbolj spominjali na venčne liste pri cvetu. Tako se je skozi našo intervencijo niz zanemarjenih vrb preobrazil v sosledje velikih pletenih cvetov, nekakšno alejo cvetov ob glavni prometnici.

Korak naprej pri oblikovanju je bila tudi zavestna uporaba dveh različnih barv pletiva; rjave beke za spodnji obroč in rumene beke za gornje polkrožne zaključke.

Leto izvedbe:

marec/april 2007.

Kraj/lokus:

vrbored pri zaselku Prelesje, Šentrupert na Dolenjskem.

Tehnika:

vrbove veje, pletenje.

Dimenzije:

skupina 20 dreves.

Število udeležencev:

do 30 pletilcev.

Izvedba:

V marcu sem obžagal vse vrbe, oklestil veje in iz njih pripravil ogrodja za košare. Ko je bilo vse pripravljeno za pletenje, sem k delu povabil domačine iz ožje in širše okolice. Nekateri posamezno, drugi v paru so se lotili opletanja posameznih vrb. Z dvodnevo prostovoljno delovno akcijo smo opletli petnajst vrb.

Predstavitev:

tiskani mediji: Slovenske novice, Kmečki glas, Dolenjski list.

Organizator pletenja:

Društvo Zagon Tržišče.

Donatorji prostovoljne akcije:

ga. Kristina Jurglič, Občina Šentrupert, JSKD, Mizarstvo Berk iz Bistrice pri Šentrupertu.