Grajski vodnjak II.

vodnjak v grajskem atriju / preobrazba

Likovna in pomenska preobrazba vodnjaka v atriju je prispodoba za arhitekturno artikulacijo naravnega prostora vrtače v spiralno kompozicijo, ravno tako z naravnimi materiali najdenimi in situ.

Delo v atriju Sevniškega gradu je nastalo vzporedno s samostojno razstavo Kamnita spirala v prvem nadstropju omenjenega gradu. Med uvodnim performansom smo kamnit baročni nastavek grajskega vodnjaka oblekli v jesensko listje, ki je pred tem padlo z neba. Prej barvno neopazna kamnita plastika vodnjaka je postala izrazito živobarvna in še najbolj spominjala na ogenj.

Leto izvedbe:

oktober 2006.

Kraj/lokus:

atrij gradu v Sevnici v Posavju.

Tehnika:

lepljenje listov na vodnjak.

Dimenzije:

vodnjak s premerom Ø = 1,8 m in višino H = 0,9 m.

Št. udelež. performansa:

7.

Izvedba:

Tema. Reflektor osvetljuje zgolj vodnjak. Ljudje se zberejo okrog njega.

  1. dejanje: Ob spremljavi flavte začne z zgornjih nadstropij padati listje okrog vodnjaka.
  2. dejanje: Štirje igralci začnejo pometati listje na kup. Spremlja jih reflektor. Ko pometejo, zapustijo prizorišče.
  3. dejanje: Reflektor se usmeri name. Skozi gib izpostavim vodnjak in listje ob njem in ustvarim povezavo. Zapustim prizorišče.
  4. dejanje: Reflektor ugasne, prižge se filmska projekcija dokumentarca o gradnji Kamnite spirale. V tem času s prijateljem oblepiva vodnjak z listjem.
  5. dejanje: Reflektor osvetli preobražen vodnjak, ob glasbi pa vsi nastopajoči zarajamo okrog njega.