Opletene vrbe

skupina glavatih vrb / opletanje dreves

Čeprav je ob vsakem takem (likovnem) dejanju danes moderno in popularno govoriti o instalaciji, bi ta njegov nagovor zelo težko označil s to tehnicistično besedo. Opletene vrbe, ki vzbudijo pozornost tudi površnemu popotniku čez Mirnsko dolino, pomenijo veliko več. Pomenijo povezanost, simbiozo "kulture" in "nature".

(Z vrbami opletene vrbe, prof. dr. Janez Bogataj)

…Aspekt časa, spremembe, razvoja in metamorfoze človekovega dela v okviru narave izpostavi Popelar še bolj izrazito pri opletenih vrbah, ki jih vsak letni čas drugače obleče…
Opletene vrbe pa lahko že označimo kot vzpostavljanje kolektivne poetične zavesti in s tem ozaveščanje vsakdanjega življenjskega prostora ….

(O avtorju in njegovem delu, prof. dr. Tomáš Valena)

Opletene vrbe so premik od pred leti opletene osamljene vrbe na očem umaknjenem polju blizu domače vasi k javno izpostavljeni skupini vrb sredi Mirnske doline, so tudi premik od izrazito poetične prispodobe objetih dveh dreves/ teles k estetizaciji in prevrednotenju naše širše kulturne krajine. Opletene vrbe so zame pomemben premik od samostojnega dela k socialno angažirani akciji prostovoljcev.

Opletene vrbe so dodana simbolno estetska vrednost starim vrbam, naši kulturno krajinski identiteti, ki zaradi novih tehnologij izginja iz naše doline, saj so izgubile svoj prvotni gospodarski pomen.

Z opletanjem vrb sem želel aktualizirati in popularizirati staro in preživelo obrt pletenja. Surovino za pletenje in pletenje samo smo združili kar na istem mestu, pri vrbah samih. S tem pristopom je živa vrba z lastnim opletom postala likovni objekt, širša pokrajina doline pa njen neločljiv okvir.

Opletene vrbe so bile napor, da bi pozabljeno in preživelo dobilo novo vrednost in možnost sobivanja v današnjem času.

Leto izvedbe:

marec/april 2006.

Kraj/lokus:

travnik pri zaselku Prapreče, Slovenska vas pri Šentrupertu na Dolenjskem.

Tehnika:

vrbove veje, pletenje.

Dimenzije:

skupina 24 dreves.

Število udeležencev:

26 pletilcev.

Izvedba:

V marcu sem obžagal vse vrbe, oklestil veje in iz njih pripravil ogrodja za košare. Ko je bilo vse pripravljeno za pletenje, sem k delu povabil domačine iz ožje in širše okolice. Nekateri posamezno, drugi v paru ali celo v troje so se lotili opletanja posameznih vrb. Z dvodnevo prostovoljno delovno akcijo smo opletli devetnajst vrb.

Predstavitev:

televizija: TV SLO1 (Magnet), TV SLO2 (Dobro jutro), Vaš kanal (Kulturna oddaja);
tiskani mediji: Nedelo, Rože in vrt in lokalni časopis, Grajske novice.

Organizator pletenja:

Društvo Zagon Tržišče.

Donatorji prostovoljne akcije:

družina Mikec iz Prapreč, Občina Šentrupert, JSKD, Turistična zveza občine Sevnica.