Kamnita spirala

kraška vrtača / kamnita arhitekturna kompozicija

…je Popelarjeva spirala nastala kot fenomenološko logičen odziv na specifično vrtačo na Gori. Demonstrira človekovo potrebo po idealizaciji in nadgradnji naravne oblike v racionalno, geometrično čisto podobo.VES TEKST

(Kamnita spirala na Gori, prof. dr. Tomáš Valena)

Kamnita spirala je arhitekturna artikulacija specifičnega kraja/lokusa vrtače našega Visokega krasa. Uporabil sem dva specifično arhitekturna elementa, zid in stolp. Zid je prostor ogradil in ga ločil od preostalega, stolp pa je ožji, ločen prostor, oznanil širšemu.

Zapuščena vrtača, ki deluje kot nekakšna posoda, je bila posebna zaradi svoje vsebine/usedline, ki jo je hranila v sebi. Na njenem dnu je ležala grublja, ogromna grmada kamenja, ki so ga vanjo zmetali kmetje v času kultiviranja širšega prostora vrtače v travnik. Tik nad dnom vrtače, na njeni vzhodni strani, leži ogromna skala, nekakšen axis loci, os in težišče prostora. V tej čudoviti kamniti kulisi sem videl zamisel kamnitega oltarja tega ožjega intimnega prostora vrtače, kamor sem želel pripeljati človeka.

Z razpoložljivim kamnitim gradivom sem po principu lokalne suhegradnje materializiral to zamisel in v spiralno zavit zid zložil kamenje, po katerem obiskovalec sestopi z roba vrtače mimo oltarja na njeno dno, kjer spirala predre zemljo in vodi v neslutene razsežnosti podzemnega kraškega sveta.

Tako se spiralna rampa konča z nasprotjem kamnitemu stolpu, ki jo oznanja na njenem začetku, na vrhu vrtače.

Ljudje bodo prihajali, spuščali se bodo po zavojih spirale v dno vrtače in vase, v svoje duše, kot v procesiji, razmišljali in v sebi molili... VES TEKST

(Zapis razmišljanja po pogovoru z Damjanom Popelarjem, Franc Černigoj)

 

Leto izvedbe:

junij 2005 (pričetek del april 2002).

Kraj/lokus:

kraška vrtača na Gori nad Ajdovščino, vas Otlica na Primorskem.

Tehnika:

kamen (suhogradnja pri spiralni rampi; vezana gradnja pri stolpu).

Dimenzije:

dolžina spiralne rampe L = 95 m in njena višinska razlika ∆H = 12 m; premer pokončnega stožca pri stolpu Ø = 2,3 m in višina H = 3,7 m.

Število udeležencev:

25 delavcev (zaključna delovna akcija); 40 nastopajočih (otvoritev).

Izvedba:

Spirala in stolp sta izvedena iz lokalnega kamenja. Zid je suhogradnja, tako kot okoliški zidovi, pri stolpu pa sem zaradi varnosti obiskovalcev uporabil vezivo. Z delom sem pričel sam, sledili so mi prijatelji z Dolenjske. V skupni delovni akciji, avgusta 2004, smo z domačini iz Otlice dokončali spiralo, v aprilu 2005 pa sva z očetom dogradila še stolp.
Junija 2005 je bila Kamnita spirala prizorišče osrednjega kulturnega dogodka. Takrat smo blagoslovili prostor in simbolično predali delo domačinom.

Predstavitev:

televizija: TV SLO1 (Magnet), TV SLO2 (Dobro jutro), TV Primorka (Kulturni magazin, Novice);
Tiskani mediji: Sobotna priloga Dela, Primorske novice, Živa priloga Dolenjskega lista, Družina;
lokalna medija: Časopis Gora in Grajske novice.

Organizator otvoritve :

Društvo Zagon Tržišče.

Donatorji otvoritve :

Mobitel d. d., Slovenska vojska, Občina Sevnica, Primorje Ajdovščina, KS Tržišče, JSKD, KS Otlica, Pipistrlel Ajdovščina, Inplet Sevnica, Društvo Gora, Občina Ajdovščina, Turistična zveza občine Sevnica, Storitve s kmetijsko in gradbeno mehanizacijo Vidmar Uroš s. p., Slikopleskarstvo Batič Peter, Dolenjski muzej, Mercator Optima d. o. o.