Jesenska princesa

sadno drevo v jeseni / krašenje, likovni izraz hvaležnosti jablani za njen sad

Jablana je najlepša, ko obrodi. To je čas, ko vabi k sebi in se daje. Hvaležnost in veselje, ki sem ga prejemal ob tem, sem izrazil z Jesensko princeso, likovno-prostorsko kompozicijo drevesa in njegovih plodov.

Izpostavil sem njene rdeče plodove in jih kot okraske obešal na jablano. Nakitena z jabolki, se je štirinajst dni ponašala pred drugimi jablanami v sadovnjaku. Potem smo ji skupaj z vaškimi otroci nakit sneli in ga shranili v naše kleti.

Leto izvedbe:

oktober 2003.

Kraj/lokus:

visokodebelni sadovnjak pri Zg. Mladetičah, Tržišče na Dolenjskem.

Tehnika:

obešanje jabolk na veje z laksom.

Dimenzije:

1 jablana, cca. 150 jabolk.

Število udeležencev:

do 10.

Izvedba:

S pomočjo visoke lestve sem se povzpel k vejam jablane, kjer sem trgal jabolka, na peclje privezoval laks različnih dolžin ter jih obešal nazaj na jablano. Čez štirinajst dni smo z vaškimi otroci jabolka potrgali.