Trikotnik petinštiridesetih fižolnic

izpostavljen hrib / trikotno vertikalno znamenje

Vsaka pokrajina ima močne kraje, "kraje moči", na katerih je človek občutil posebne energije ali doživel posebna doživetja. Morfološko izstopajoči visoki ali globoki kraji, skale, podzemske jame, izviri, gozdovi ali posamezna drevesa…

(Vrt brez hiše je kot voz brez konja, prof. dr. Tomáš Valena)

Izredno privlačen panoramski grič, nekakšen pomol nad dolino reke Mirne, me nagovarja na zgornji način. Odgovoril sem z močnim znamenjem; zgovornim, a skrajno preprostim.

Na vrhu hriba smo postavili trikotno znamenje, vnebovpijoče. Konstrukcija je hotela biti preprosta in izvedljiva, material iz okolja.

Navdihnila me je, z njo sem poskušal navdihniti druge in sporočiti v prostor enostavno resnico, ki se je odražala v arhetipski konstrukciji iz priročnega materiala fižolnic in vrvi. Kratki časovni razpon je znamenju dvignil sporočilno vrednost, po dveh tednih smo ga namreč podrli.

Metaforično je postal vrh hriba kraj, kjer se je dalo dotikati neba.

 

Leto izvedbe:

april 2003.

Kraj/lokus:

grič pod vasjo Sp. Mladetiče, Tržišče na Dolenjskem.

Tehnika:

povezovanje leskovih kolov s sintetično vrvjo.

Dimenzije:

enakostranični trikotnik z osnovno stranico L = 12,7 m in višino H = 11,00 m; število palic: 45 (dolžina palice L = 2,54 m).

Število udeležencev:

do 10.

Izvedba:

Ko sem vse kole povezal v enakostraničen trikotnik, sem k delu povabil domačine. S skupnimi močni smo trikotnik postavili pokonci in ga ustrezno zavetrovali z vrvmi.