Vrba v objemu

glavata vrba / opleteni debli istega drevesa

Slikovita podoba dveh teles v razdvojeni vrbi je bil dovolj močan motiv za njun objem.

Na pozno jesen sem v goli vrbi videl usodo dveh ločenih teles, moškega in ženske. Iz njenih vej sem jima spletel obleko in ju odel vanjo.

Z menjavanjem letnih časov dobiva opletena vrba nove prispodobe in pomene.

Leto izvedbe:

december 2002.

Kraj/lokus:

dolina Spolovnik pri Sp. Mladetičah, Tržišče na Dolenjskem.

Tehnika:

rezanje in pletenje vrbovih vej.

Dimenzije:

1 vrba.

Število udeležencev:

samostojna izvedba.

Izvedba:

Najprej sem vrbi obrezal vse veje. Iz močnejših vej sem pripravil podkonstrukcijo iz treh obročev in pokončnih palic, ki sem jih pritrdil nanje. Zatem sem pričel z opletanjem med palicami od tal navzgor. Pri delu sem uporabil samo veje vrbe, ki sem jo opletal