Posodam

reka Mirna / prostorske kompozicije odsluženih posod

Reke so mrtve, toda še vedno tečejo, še vedno hočejo živeti.

Stare lončene in kovinske posode, nekatere počene, vse pa odslužene, sem odnesel k reki in z njimi zajemal tekočo vsebino. Motiv je bil izrazito nostalgičen, oživljal sem pozabljeno in preživeto. Danes ne hodimo več k reki in ne zajemamo vodo iz nje.

Ob tem sem se izrazil tudi literarno in posvetil nekaj verzov.

Leto izvedbe:

junij 2002.

Kraj/lokus:

reka Mirna med Tržiščem in Jelovcem.

Število udeležencev:

samostojna izvedba.